پوستر XX آنتولوژی ترسناک رونمایی شد و این قاتل است!

XX - یک ورق

گلچین XX از فیلم‌های ترسناک کوتاهی از کارین کوساما (GIRLFIGHT، JENNIFER’S BODY)، مری هارون (AMERICAN PYCHO)، جنیفر لینچ (SURVEILLANCE) و Jovanka Vuckovic تشکیل خواهد شد.

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما