ما با ران پرلمن و روپرت گرینت در اولین تریلر گروه Red Band برای MOONWALKERS به ماه و فراتر از آن می رویم! فوق العاده خنده دار!

پس از ناکامی در یافتن استنلی کوبریک افسانه‌ای، یک مامور ناپایدار سیا (ران پرلمن) باید در عوض با یک مدیر گروه راک (روپرت گرینت) همکاری کند تا بزرگترین تقلب تاریخ را ایجاد کند - صحنه‌سازی فرود روی ماه.

ماهگردها - یک ورق

به کارگردانی Antoine Bardou-Jacquet، MOONWALKERS با بازی ران پرلمن، روپرت گرینت، رابرت شیهان، استفن کمپبل مور، جین آبراهام و کری شیل

در 15 ژانویه 2016 در سینماها

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما