نمایش فرش قرمز Unleashed – گپ فرش با HANA MAE LEE

چت فرش با هانا مای لی بازیگر 'نینا' در فیلم Unleashed.

سحر و جادو در Laemmle Santa Monica با نمایش تئاتری رام کام بسیار شیرین از گونه‌ای متفاوت - UNLEASHED - 'گشوده شد'.

نیروهای کیهانی در حالی که فیلمسازان، تهیه‌کنندگان، ستاره‌ها و مهمانان مشهور روی فرش قرمز می‌روند تا با منتقد فیلم، دبی الیاس، پیش از اکران کامل، گپ بزنند.

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما