تنها مطلق مطلق در ABSOLUTION، ضربه زدن به استیون سیگال است! اکنون تریلر را تماشا کنید!

زمانی که یک قاتل قراردادی (استیون سیگال) با دختری در حال فرار از یک رئیس اوباش خطرناک و مرتبط با سیاسی (وینی جونز) روبرو می شود که یک عملیات قاچاق انسان را اداره می کند، بین محافظت از دختر و وفادار ماندن به سازمان دولتی که او را استخدام کرده است دچار سردرگمی می شود. .

ABSOLUTION به کارگردانی Keoni Waxman، استیون سیگال، بایرون مان، جاش بارنت، آدینا استتکو، ماسیمو دوبروویچ و وینی جونز بازیگران اصلی آن هستند.

تبرئه - 1

در سینماها و درخواستی 15 مه 2015

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما