سحر و جادو با این نقطه تلویزیونی جدید و یک صفحه برای BEAUTY AND THE BEAST نزدیکتر می شود!

جادو با این برنامه تلویزیونی جدید برای BEAUTY AND THE BEAST که شامل نگاهی گذرا از اما واتسون در حال خواندن 'Belle' از فیلم است، نزدیک تر می شود!

و تک برگه جدید را بررسی کنید!

btb-payoff-one-sheet

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما