بیداری نزدیک است! جنگ ستارگان جدید: FORCE WAKENS یک برگه را ببینید!

جنگ ستارگان - پانل پوستر

در یک کهکشان دور، بسیار دور (در این مورد، بربنک) غوغایی وجود دارد، اگر بخواهید بیداری، زیرا آخرین پوسترهای جنگ ستارگان: نیروی بیدار می شود در جهان منتشر شده است. نگاهی بیاندازید!

جنگ ستارگان - HanSoloTFA

جنگ ستارگان - لیا

جنگ ستارگان - ReyTFA

جنگ ستارگان - FinnTFA

جنگ ستارگان - KyloRenTFA

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما