نگاهی 360 درجه از چشمان موگلی به The Cold Lairs (و King Louie) در کتاب جنگل بیندازید.

لانه های سرد را از نگاه موگلی کشف کنید. این کلیپ کاملاً جدید از THE JUNGLE BOOK با حضور پادشاه لویی را تماشا کنید که به عنوان یک تجربه Facebook 360 ارائه شده است.

کتاب جنگل در حال حاضر در سینماها است!

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما