تریلر رسمی POWER RANGERS (2017) – «Discover The Power»

SABAN's POWER RANGERS پنج نوجوان معمولی را دنبال می کند که وقتی متوجه می شوند شهر کوچک آنجل گروو - و جهان - در آستانه نابودی توسط یک تهدید بیگانه است، باید به چیزی خارق العاده تبدیل شوند. قهرمانان ما که توسط سرنوشت انتخاب شده اند، به سرعت متوجه می شوند که آنها تنها کسانی هستند که می توانند سیاره را نجات دهند. اما برای انجام این کار، آنها باید بر مشکلات زندگی واقعی خود غلبه کنند و قبل از اینکه خیلی دیر شود، به عنوان Power Rangers متحد شوند.

powerrangers_black

powerrangers_blue-1

powerrangers_pink

powerrangers_red

powerrangers_yellow

www.powerrangersmovie.com

https://Facebook.com/PowerRangersMovie

https://twitter.com/ThePowerRangers

https://instagram.com/PowerRangersMovie

#PowerRangers Movie

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما