تصاویر جدید از جشن روز اول جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود

این آخرین تصاویر از پانل و فعالیت های روز اول جنگ ستارگان: نیروی بیدار در جشن جنگ ستارگان در آناهیم را ببینید!

جشن جنگ ستارگان - 5

جشن جنگ ستارگان - 1

جشن جنگ ستارگان - 4

جشن جنگ ستارگان - 3

جشن جنگ ستارگان - 2

با The Force و Star Wars: THE FORCE WAKENS در http://www.starwars.com/the-force-awakens/ در ارتباط باشید

جنگ ستارگان: FORCE WAKENS در 18 دسامبر 2015 وارد سینما شد!

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما