آنجا جنگل است! با صدای بغیرا از THE JUNGLE BOOK - سر بن کینگزلی آشنا شوید

بن کینگزلی باقیرا در کتاب جنگل دیزنی است!

در سینماهای این جمعه، 15 آوریل به صورت سه بعدی!

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما