اینجاست! تیزر تریلر جدید GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2

STAR LORD ● GAMORA ● DRAX ● ROCKET ● BABY BIG

در سینماهای می 2017!

gog2-rocket-big

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما