صحبت های FRED RASKIN ویرایش THE HATEFUL EIGHT: مصاحبه اختصاصی

فرد راسکین با دنیای «سریع و خشمگین» ویرایش غریبه نیست. تنظیم سرعت، کمک به یافتن لحن یک فیلم، برش و برش سلولوئید دیجیتال یک شکل هنری است و فرد راسکین در واقع یکی از ماهرترین صنعتگران در دنیای تدوین امروز است.

در 8 دسامبر 2015، من با فرد راسکین نه تنها برای قدم زدن در زادگاه خود در خط حافظه (او از پادشاه پروس، PA) نشستم، بلکه در مورد یکی از بزرگترین چالش ها و دستاوردهای حرفه ای او صحبت کردم - ویرایش هر دو 70 میلی متر. نسخه Ultra Panavision و نسخه Multiplex کوئنتین تارانتینو هشت نفرت انگیز . نگاه کن و گوش کن . .

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما