گالری عکس اولین تصاویر از A BIGGER SPLASH را بررسی کنید

رالف فاینس در نقش «هری هاکس» و تیلدا سوینتون در نقش «ماریان لین»رالف فاینس در نقش «هری هاکس» و تیلدا سوینتون در نقش «ماریان لین»رالف فاینز، نامزد جایزه SPIRIT بهترین مرد حمایت کننده برای یک SPLASH بزرگتررالف فاینس در نقش «هری هاکس» و داکوتا جانسون در نقش «پنه لوپه لنیر»رالف فاینس در نقش «هری هاکس» و داکوتا جانسون در نقش «پنه لوپه لنیر»ماتیاس شوئنرتس در نقش «پل دی اسمدت» و تیلدا سوینتون در نقش «ماریان لین»داکوتا جانسون در نقش «پنه لوپه لنیر» و ماتیاس شوئنارتس در نقش «پل دی اسمدت»

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما