جوایز روح مستقل فیلم 2020 – گپ فرش با NOAH LONG

فرش چت با NOAH LONG، سازنده THE CLIMB.

پس از بیدار شدن با مه صبحگاهی اقیانوس در ساحل سانتا مونیکا در روز شنبه، 8 فوریه 2020، خورشید تا اواسط صبح از پوشش ابر عبور کرد و برای سی و پنجمین جوایز فیلم مستقل روح با شکوه تمام درخشید. تنها چیزی که درخشان‌تر از خورشید بود استعدادی بود که در دست داشت، بسیاری از آنها روی فرش راه می‌رفتند و با منتقد فیلم دبی الیاس صحبت می‌کردند، دیگرانی که مستقیماً به سمت چادر اصلی می‌رفتند تا مخلوط کنند و مخلوط شوند و بخورند و بنوشند، و برخی دیگر که منتظر ماند تا ببیند آیا نامزدها تبدیل به جایزه دلپذیر Indie Spirit می شوند یا خیر.

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما