جشنواره فیلم LA 2017 – گپ فرش با RIC ROMAN WAUGH

چت فرش با Ric Roman Waugh در حال صحبت SHOT CALLER.

شبی پر ستاره در تئاتر ArcLight در کالور سیتی با اولین نمایش جهانی فیلم جدید نویسنده/کارگردان Ric Roman Waugh، SHOT CALLER، بود. دبی الیاس منتقد سینما در فرش قرمز نه تنها با ریک واو، بلکه با بازیگران و مهمان ویژه فیلم ایندیپندنت گپ می زد.

حالا نگاه کن و گوش کن!

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما