جشنواره فیلم لس آنجلس 2014 – گپ فرش با رانیا عطیه و دنیل گارسیا در حال صحبت پیشنهادی توسط انریکه

رانیا آتیه و دانیل گارسیا، نویسندگان و کارگردانان مشترک، در فرش قرمز بیستمین سالگرد LAFF درباره ویژگی روایی خود، توصیه شده توسط انریکه، صحبت می کنند.

بیستمین سالگرد جشنواره فیلم لس آنجلس است! همچنین این بیستمین سالی است که دبی لین الیاس جشنواره را پوشش می دهد و این فرش قرمز روز افتتاحیه را به ویژه تبدیل کرده است.

در اینجا شما بررسی هایی در مورد نسخه های اخیر ، مصاحبه ها ، اخبار مربوط به نسخه های آینده و جشنواره ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

ادامه مطلب

برای ما بنویسید

اگر به دنبال یک خنده خوب هستید یا می خواهید به دنیای تاریخ سینما فرو رود ، این مکانی برای شماست

تماس با ما